跳到主要內容區塊

Hạng mục phục vụ



1.Dic̣h vụ đọc sách
(1) Thời gian mở cửa thư viện
  thứ ba đến thứ bẩy:8:30-21:00;
  Chủ nhật, thứ hai:9:00-17:00
  Ngày nghỉ của thư viện dựa theo quy định của chính phủ. Thứ năm, thứ năm thứ nhất hàng tháng là ngày làm vệ sinh của thư viện, vào những ngày đó thư viện không mở cửa.。

(2) Sách ,CD Và DVD của trung tâm thư việṇ được trình bày trên giá và cho phép đọctrong thư viện hoặc mựơn về ,Riêng báo , sách báo chí và từ ₫iểnkhông ₫ựơc phép mựơn về chỉ cho phép ₫ọc trong thư viện.

(3) Trung tâm thư viện còn trang bị một chiếc máy photo copy để phục vụ cho độc giả nào muốn photo tài liệu.

(4) Đọc những quy định và thuyết minh hữu quan.
  Quy định đọc sách

2. Tưvấn tham khảo
Độc giả có thể đến tổng đài trung tâm của thư viên, hoặc đưa ra yêu cầu bằng điện thoại, email và văn bản.
Điện thoại:2755-2823#2900
Địa chỉ email:mic@email.tpml.edu.tw


4.Phổ biến dịch vụ
Trung tâm thư viện sẽ không giới hạn việc triển khai những hoạt động mang chủ đề giáo dục, giảng dạy, nghiên cứu v.v...