跳到主要內容區塊

Tài nguyên thư viện‧Ngôn ngữ sử dụng và phạm vi của thư viện
 Ngôn ngữ sử dụng củaTrung tâm thư viện này bao gồm tám loại ngôn ngữ: Hàn Quốc, Việt Nam, Indolêxia, Malaixia, Phi-líppin, Mianma. Về nội dung sách, gồm có các loại sách mang nhiều chủ đề khác nhau như : tâm lý, giải trí, gia đình, sức khỏe, dưỡng sinh, văn học ngôn ngứ, truyền thuyết, lịch sử, nghệ thuật và số liệu sách.

‧chủng loại sách của thư viện
 Chủng loại sách của trung tâm thư viện này bao gổm sách báo, nguyệt san, bác chí,sổ tay, các tài liệu nghe và nhìn.

‧tưvấn thư viện
 ‧Tư vấn thư viện
 ‧Danh mục sách người lớn
 ‧Danh mục sách tham khảo