跳到主要內容區塊

PanimulaPanimula
Ang layunin ng pampublikong silid aklatan ay upang itaas at suportahan ang ibat ibang cultura ng pakikipagtalastasan,.Ito ay matatagpuan sa ika 9 na palapag ng gusali .Ito ay nagtatag ng pangkalahatang kaalaman o impormasyon na magtaguyod ng isang kapaligirang nagbibigay karunungan upang mabigyan ng katuparan ang mga pangangailangan sa impormasyon.


Serbisyo

1. Ang center ay nagtataguyod ng impormasyon, serbisyo at nagtatatag ng mga gawain upang mapunuan ang mga pangangailangan ng mga tao.
2. Ang center ay nagbibigay tulong para mga naghahanap ng mga kaalaman sa iba’t ibang bagay.
3. Ang center ay nagbibigay tulong sa mga dayuhang may ibat ibang cultura.


Gabay ng mga palapag

9fmap

A Discussino Room Area

Main Entrance
中心入口區 Main Entrance


Information
中心服務臺 Information


B Information Retrieval Area
資訊檢索區 Information Retrieval Area


C Vietnamese Materials Area

D Burmese Materials Area

E Indonesian Materials Area

F Malaysian Materials Area

G Tagalog Materials Area

H Thai Materials Area

I Hindi Materials Area

J Korean Materials Area

K Chinese Materials Area

L Audio-visual Materials

M Taiwan New Aboringinal Space


Multifunction Room
多功能活動室 Multifunction Room


Computer Lab
電腦資源教室 Computer Lab