跳到主要內容區塊

Serbisyo

I. Serbisyo ng Silid aklatan
1. Oras ng pagbubukas
  Linggo at Lunes 09:00 -17:00
  Martes-Sabado 08:30-21:00

2. Ang center ay sarado sa mga araw ng holiday at tuwing unang Huebes ng buwan.
3. Ang center ay tumatanggap ng “open-stack system” at ang mga miyembro ay pinahihintulutang gumamit ng lahat ng material o kagamitang kinakailangan.
4. Ang mga miyembro ay maaaring gumamit ng photocopier.
 Mga alituntunin sa paggamit ng mga material at serbisyo


II.Impormasyon
Ang mga miyembro o bisita ay maaring bumisita at magtanong ng kaalaman sa pamamagitan ng telepono, e-mail o liham.
telepono:27552823#2900
e-mail:mic@email.tpml.edu.tw


III. Gawain
Ang center ay nagbuo ng mga aralin, grupong pag-aaral,, pagpapakita at iba pang pangkarunungan gawain.